Ecologisch varen – Fossiele en alternatieve brandstoffen!

Ecologisch en groen varen“Ecologisch” is voor mij het woord van het afgelopen decennium. Energiebesparing is hip, want de opwarming van de Aarde wordt door velen aanzien als onze grootste bedreiging. Bootreizigers lijken zich vaak minder bewust van hun keuzes… Geef toe, wie hoopt er niet op een paar graden extra tijdens zijn/haar vakantie?! Hopelijk bent u een uitzondering! 😉

Zwarte boot/Groene boot

Het verschil tussen een vervuilende en een ecologisch verantwoorde boot schuilt niet enkel in het verbruik. Naast de gebruikelijke boosdoeners, zijn er een hoop kleine aandachtspunten die een groot verschil uitmaken voor plant en dier.

Bij de productie van een boot is de materiaalkeuze van groot belang. Aangezien de meeste geen eigen boot bouwen, laat ik deze invloed buiten beschouwing. De productiefase maakt over heel de levensduur slechts een klein deel uit van de totale veroorzaakte milieuverontreiniging. De meeste vervuiling is afkomstig van de gebruiksperiode van de boot. Toch houdt u ook hier rekening mee bij aanschaf.


Ook als u een boot huurt kan u er voor zorgen dat kanalen en rivieren een gezonde omgeving blijven, meer hierover in een volgend artikel.

Laten we het eerst hebben over fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en broeikasgassen.

Plaats een reactie

Lees vorig bericht:
Varen update – 4

Scheepstermen kunnen soms verwarrend zijn. Krijgt u kop noch staart aan al die vreemde termen? Dan zal u blij zijn...

Sluiten