Bakboord en stuurboord

Bakboord is de linkerkant van een schip, stuurboord de rechtse als men van op het schip naar de boeg kijkt. De woorden zijn in gebruik genomen, ook in de luchtvaart, om verwarring te voorkomen. Bakboord en stuurboord liggen steeds aan dezelfde zijde, vanwaar je het schip ook ziet afkomen. Bij links en rechts is de plaats van de persoon wel van invloed. Indien een schip, zoals een veerboot, twee boegen heeft dan is de regel dat de richting waarin de roerganger kijkt tijdens de besturing van het schip.

Navigatielichten aan bakboord en stuurboord.

Een schip heeft aan beide kanten een verschillende kleur navigatielichten. Groen aan stuurboord en rood aan bakboord. Deze maken in het donker duidelijk welk schip voorrang heeft. Is het groen licht zichtbaar voor een aanvarend schip dan mag dit doorvaren. Ziet het een rood navigatielicht dan moet het voorrang verlenen.

Oorsprong stuurboord en bakboord

De woorden zijn afkomstig van de Vikings. Deze spraken, in het Oudnoors, over stýri en bak. In het Nederlands stuur en rug. Aangezien het stuur op hun schepen altijd aan de rechterkant stond, werd dit stuurboord. Bakboord was de kant waar de roerganger met zijn rug naartoe stond om het roer te besturen. De linkerkant van het schip dus.