Diepgang

De diepgang van een boot geeft weer hoe diep een boot in het water ligt. De diepgang is dus de afstand tussen de waterlijn en het laagste vaste punt van de boot. De diepgang van een schip varieert samen met de belading ervan. Een zwaar beladen schip ligt dus dieper in het water. Hier moet rekening mee gehouden worden. Kanalen, rivieren en sluizen hebben een maximale diepgang. Ligt het schip dieper dan zal het vastlopen met mogelijk schade tot gevolg.